COMMUNITY
Sweden

Tree Climbing – Workshop med Heath Bunting

Fredag 18 maj, kl. 16.00

Bunting har sedan 2002 genomfört åtskilliga workshops titulerade Tree climbing. Han har utnämnt sista söndagen i mars som den internationella Tree climbing day. Workshopen är att se som en kollektiv handling som går ut på att klättra i träd. Bunting genomför också besläktade workshops som Fence climbin som handlar om klättring i urbana miljöer, t ex klättra över stängsel. Dessa workshops kan ses i helhet i ett mer övergripande arbete om att individen måste ta egenmakten och initiativet i det offentliga rummet, och motverka krafter som vill kontrollera det.

Samling entrén Kalmar konstmuseum. Workshopen varar ca 2 h och sker utomhus. Ingen anmälan behövs. Språk: engelska.

Arrangör Kalmar konstmuseum.

Workshop arrangeras som del av ett flera veckor långt program om offentlig konst.

Tree climbing
Föregående / Nästa