COMMUNITY
Sweden

INTER-ACT! – Art and activism in social media

Workshop med Nicola Bergström Hansen.

3, 5 och 7 december, 2012, klockan 10.00-15.00.

Endast för BTH-studenter.

Marshall McLuhan inledde sin bok Understanding Media med frasen att varje medium alltid innehåller ett annat medium. Trots att boken skrevs på 60-talet är den mer aktuell än någonsin. Det digitala samhället har med sitt överflöd av information skapat en klipp och klistra-kultur där allt går att återanvända. Mash-ups, cut-ups, collage, edits och remixer ger uttryck för det parafrastillstånd som färgat vår samtid.

I den här workshopen går vi dock ett steg längre. Istället för att skapa nya sammanhang och betydelser genom att sampla två olika material, använda ett och samma material för att skapa något nytt. Det enda ingrediens som krävs till detta är det populära och något nötta begreppet interaktivitet. Vi börjar med skivspelaren (som kanske inte anses speciellt interaktiv men där en så enkel sak som möjligheten att ändra hastigheten eller spela skivan baklänges kan förändra en gospelplatta till ett satanistiskt manifest) och landar i dagens avancerade datorspel vars öppna världar kan ge vem som helst beslutsångest. Vi kommer att gå igenom begrepp som counter gaming och culture jamming där man använder sig av digital programvara i det offentliga rummet för att skapa social och politisk medvetenhet samt belysa det faktum att allt digitalt inte är av godo.

Syftet med workshopen är att få deltagande studenter att analysera ett digitalt medium i det offentliga rummet (en app, ett community, ett spel eller dylikt), för att sedan använda sig av mediets egna verktyg eller interaktivitet för att kommentera, utveckla, kritisera, problematisera mediet i sig eller det sammanhang mediet befinner sig i. Tanken är att studenterna är fria i sina val och att resultatet kommer att variera från det performativa och praktiska till det teoretiska och visionära.

Nicola Bergström Hansen har examen både från Högskolan för fotografi i Göteborg och Konstfack i Stockholm, men även från Hyper Island i Karlskrona. Hennes arbete har visats i bland annat Rotterdam, Atén och Cologne samt runt om i Sverige. Bland annat deltog hon med verket ”Over the Rainbow” i utställningen Space Matters som visades i gula containrar uppställda i Karlskronas stadsrum sommaren 2012.

www.nicola.se

Workshopen ingår i Space Matters, ett projekt för Karlskrona konsthall inom Art Line.

Kontakt: Lissa Holloway-Attaway, lat@bth.se

Nicola
Föregående / Nästa