COMMUNITY
Sweden

Konst i det offentliga rummet – vad det nu är för något?

Dessutom deltar elever från Ölands konstskola II i ett offentligt samarbetsprojekt med Vladimir Us

Kurator: Utställningschef Martin Schibli

En utställning i det offentliga rummet – VAD DET NU ÄR FÖR NÅGOT?

Start 19 maj på skiftande platser i Kalmar

Handlar om att testa och pröva den sfären som vanligtvis betecknas som det offentliga rummet, men vad är det egentligen? När man i Sverige diskuterar konst i det offentliga rummet syftar man på permanenta konstverk, gärna placerade utomhus, som i rondeller. Men de offentliga gemensamma rummen kan också vara bibliotek och museer, privata shopping gallerier eller referera till media och den digitala sfären. Under vilka betingelser fungerar konst i dessa skiftande sammanhang. Utställningen har som syfte att utifrån de förutsättningar som ges i Kalmar ställa frågor om konstens möjligheter i den offentliga sfären.

Vissa verk kommer att vara osynliga, andra saker kommer inte att kännas igen som konst. Några bidrag varar bara några minuter, andra pågår hela sommaren.

En utställning i det offentliga rummet – VAD DET NU ÄR FÖR NÅGOT? är en del av Art Line, ett internationellt konstprojekt som pågår 2011 -2013. 14 partners från fem länder är involverade från South Baltic regionen.

För mer info, vänligen kontakta: Utställningschef Martin Schibli, martin.schibli@kalmarkonstmuseum.se, 0480 426288

Program:

Fredag 18 maj kl.16:00-18:00

Heath Bunting, Tree climbing Workshop

Lördag 19 maj

Emmeli Person  Celebration of the Roundabout kl 12:00

Gustav Hellberg  Nyinvigning In your head kl 14:30

What can art do for the Real?

Kl. 15:00 Paneldiskussion:

Deltagare: Heath Bunting, konstnär, England / Asa Elzen, konstnär / Marina Naprushkina,

konstnär, Belarus / Stanisław Ruksza – konstnärlig ledare för Kronika, centrum för nutidskonst

i Bytom, Polen / Martin Schibli, utställningschef, Kalmar konstmuseum. Moderator: Johanna Karlin (diskussionen är på engelska)

Marina Naprushkina Vernissage, Kalmar Konstmuseums sommarutställning Self#governing  (ej del av Art Line) kl 17.00

Klas Eriksson Lost Performance 19.30

Söndag 20 maj

Heath Bunting  Lawfull Identities  12:00-18:00 (20 platser, anmälan krävs)

2 juni

Karolina Bregula Runda med förklaring av offentliga-  utsmyckningar

8-9 juni

Ingela Irhman Jättenäckrosen Victoria blommar i Kalmar!

Skälby växthus 19:00

15 juni

Helle Kvamme Vernissage Floating studio 14:00

27 juni Greta Weibull

The Jenny Nystrom Edition 12:00

IMG_4047
Föregående / Nästa