COMMUNITY

Space Control av Ruben Wätte

SPACE CONTROL, 2011, 2:45 min

Någonstans i skogen förvandlas en foderautomat till rymdraket och ett jakttorn till kontrollstation. En rymdraket lyfter från jorden i mänsklighetens tjänst. I Space Control tävlar olika ambitioner om kontroll över “space”, vare sig det gäller den yttre rymden, skogen, eller det offentliga rummet. De socialt konstruerade gränserna mellan lek och konst, mitt och ditt samt fiktion och verklighet sätts tillfälligt ur spel.

Ruben Wätte (SE); född 1985 i Hudiksvall; masterstudent på Konstfack, Stockholm; bosatt i Järna och verksam utomhus.

Space Control är en del av Art Line projektet Space Matters.