COMMUNITY

Best Things In Life For Free av Nug & Pike

BEST THINGS IN LIFE FOR FREE, 2002, 2:17 min

Genom sina filmer balanserar Nug och Pike mellan fiktion och verklighet samtidigt som de tar upp en av graffitikulturens mest återkommande frågeställningar: vad är ditt, mitt och vårt? I Best Things in Life for Free syns en maskerad person gå in i en butik och stoppa på sig vad som ser ut att vara ölburkar. Personen fortsätter sedan till pendeltåget och hänger sig fast på utsidan av ett tåg, drickandes sina öl. Bilderna är tagna från flera olika fasta vinklar, snett ovanifrån, såsom dokumentation från bevakningskameror.

Nug (SE); född 1973 i Stockholm; Master of Fine Arts 2008, Konstfack, Stockholm; bosatt och verksam i Stockholm.

Pike (SE); född 1972 i Malmö; Master of Fine Arts 2006, Kungliga konsthögskolan, Stockholm; bosatt och verksam i Stockholm.

Best Things In Life For Free är en del av Art Line projektet Space Matters.