COMMUNITY

Over The Rainbow av Nicola Bergström Hansen

OVER THE RAINBOW, 2012, 6:57 min

I den klassiska filmen Trollkarlen från Oz uppmanas huvudpersonen Dorothy att ge sig av till en plats där hon inte kan orsaka några problem. Dorothy frågar sig själv om det finns en sådan plats, varpå hon brister ut i en av världens kanske mest kända filmsånger: Over the Rainbow. I Nicola Bergström Hansens videoverk framförs samma sång av BAE Systems Brass Band, den delvis svenskägda vapenindustrijätten BAE Systems egen orkester. Bilderna i videon består av en storm av nyhetsbilder från fjärran länder där stridsflygplan mot en blå himmel inte alltid förknippas med folkfest. Kampanjtexter hämtade från vapentillverkarna SAAB AB:s och BAE Systems marknadsföring vävs samman med bildkompositionen. I texterna förmedlar vapenindustrin sin syn på hur de anser sig bidra till en trygg och skyddad plats.

Nicola Bergström Hansen (SE); född 1983 i Vilhelmina; Master of Fine Arts 2012, Konstfack, Stockholm; bosatt och verksam i Stockholm.

Over The Rainbow är en del av Art Line projektet Space Matters.