Pressrelease

Svenska regeringens skrivning om Art Line

Regeringen nämner konstprojektet Art Line i sin skrivelse om den nya Östersjöstrategin som har antagits under året. Art Line får ett speciellt omnämnande för sin roll att föra människor runt Östersjön tillsammans. Nedan återger vi ett citat ur skrivelsen.

Regeringens skrivelse
2013/14:29
Ny inriktning för EU:s strategi för
Östersjöregionen

7.2.3
Projekt som bidrar till att sammanlänka människorna i Östersjöregionen
Östersjöregionen är präglat av att ha varit historiskt och politiskt delat. Det finns en stor potential i nya och utökade samarbeten och kunskapsutbyten inom regionen – inte minst vad gäller unga kreativa näringar, student- och forskningsutbyten och kulturella samarbeten.

Flaggskeppsprojektet Art Line leds av Blekinge Museum och är ett internationellt konstprojekt med flera partners runt Östersjön. Som
namnet indikerar möjliggör projektet bland annat utställningar till havs ombord på färjor. Genom projektet skapas en gemensam plattform för konst och akademi i Polen, Sverige, Tyskland, Ryssland och Litauen.