Pressrelease

Workshop bildar bra grund för framtida samarbete

Framtiden är ljus för kulturellt samarbete kring Östersjön. Den slutsatsen kan dras efter två dagars workshop i Karlskrona, där Art Line bjöd in potentiella partners och inspirerande föreläsare den 22 och 23 oktober. Det hela avslutades med en workshop med idéer kring Baltic residencies (ung.: gästbostäder för konstnärer), Baltic Biennale (Östersjöbiennal), samt konst och digitala medier, teknik, konst och vetenskap .

(Detta är en översättning från engelska. För en mera fullständig text och flera bilder, se den engelska versionen av texten)

Bland deltagarna fanns Chris Torch , från Intercult och även styrelseledamot i Culture Action Europe , Rikke Luther från Jyllands Konstakademi i Århus , Martin Koplin , chef för M2C Institutet för tillämpad medieteknik i Bremen , Sanne Kofod Olsen , chef för Museet för samtidskonst i Roskilde och John Peter Nilsson , chef för Moderna Museet Malmö . Här fanns också personer som kunde bidra på ett mycket konkret sätt, som Marie Wik från Region Blekinge, med stor kunskap om EU-finansiering och den senaste utvecklingen på detta område.

Deltagarna representerade olika institutioner som är tänkbara samarbetsparter om det blir en fortsättning på nuvarande projekt. Konkreta förslag om exempelvis Östersjöbiennaler bearbetades också, sådana biennaler har diskuterats sedan början av Art Line-projektet.

Chris Torch är grundare och Senior Associate på Intercult , en produktions -och resursenhet inriktad på kultur , idéer och konst . Han bidrog med inspirerande exempel på hur kulturen kan göra en skillnad , hans föredrag hette ”The necessity of culture”. Att kultur är nödvändigt glöms ofta bort: livet är kultur, inte ekonomi! sade han.

Hans viktigaste budskap till Art Line och andra konstprojekt inte att vara rädda och att börja med vad man verkligen vill göra, inte forma projektet med målet att anpassa så mycket som möjligt inom ramen för finansieringen.

Chris Torch såg en hel del möjligheter för kommande projekt . Bland annat förklarade han att Östersjön är det perfekta stället att börja ta itu med miljömässiga utmaningar . I vår stadsmiljö, sade Chris Torch , har vi förlorat vår relation till vatten . Fokusera på vattnet, där staden möter kultur, var hans råd.

Han talade också om hur konst och kultur kan öka medborgarnas engagemang i aktuella frågor, vilket hjälper att återuppbygga ett demokratiskt engagemang, något som behövs, särskilt i Europa. ”Ju fler människor som är engagerade i konsten , desto fler engagerade medborgare får vi! ”

http://www.cultureactioneurope.org/ och http://www.intercult.se/

Rikke Luther är professor vid Jyllands Konstakademi i Århus och har som konstnär undersökt begreppet ”offentligt rum” i sitt arbete. Hon presenterade ”The Learning Site” Några mycket intressanta exempel kan ses här : http://learningsite.info

Förtroende, vänskap och kompetens är tre faktorer i samverkan som Martin Koplin betonades som mycket viktiga. Enligt honom är förtroende viktigast . Martin Koplin , är direktör för M2C Institutet för tillämpad Medieteknik och kultur vid universitetet för tillämpad vetenskap i Bremen. Martin Koplin är också forskare vid BxmC Brooklyn Experimental Media Center för Polytechnic Institute of NYU och chef för tankesmedjan ”Think Beta – Utveckling av smarta städer ”. Han gav en inspirerande föreläsning under rubriken ”Smart, klyftig, kreativ – verktyg för att förbättra innovativa samarbetssystem”. Han var mycket tydlig i att inbjuda alla de nuvarande företrädarna för olika institutioner till samarbete.

Koplin presenterade också projekten Art Muse , eMuse , Betaville , som alla har uppenbara släktskap med projekt som utförs inom Art Lines ramverk.  http://www.m2c-bremen.de/index.php?lang=en

John Peter Nilsson uttryckte sin stora glädje över Art Lines resultat. Han förespråkade mer, inte mindre, av samarbete på kulturområdet mellan våra regioner. John Peter Nilsson är museichef för Moderna Museet Malmö, hans rubrik var också en fråga: ”Varför är vår granne ofta en främling ?” . En av hans slutsatser är att vi kan lära oss så mycket av våra grannar och att det är ett slöseri att inte göra det . http://www.modernamuseet.se/malmo/

Sanne Kofod Olsen , är chef för Museum of Contemporary Art i Roskilde . Hon har deltagit i Art Line tidigare , i en konferens om offentlig konst som hölls på Öland och arrangerades av Kalmar konstmuseum. Hon talade om projektet Museet går i byen. Det huvudsakliga syftet med projektet bortsett från att föra banbrytande samtida konst ut i det offentliga rummet är att presentera dessa ofta okända former av konst för en bredare publik. Detta har många likheter med verksamheten i Art Line. Sanne Kofod Olsen beskrev hur hennes museum har lyckats nå nya målgrupper och också skapa en öppen debatt i Danmark .http://samtidskunst.dk/

Den sista föreläsaren var Per Håkansson , Silicon Valley-entreprenör. Han talade om ”Maker Culture – När konst och teknologi konvergerar” – det hela var inspirerat av en gammal cykel!  http://www.perhakansson.com/