Pressrelease

Konfererens om konst i det offentliga rummet, 17-18 maj

De blir vanligare och vanligare: konstprojekt som visas upp i det offentliga rummet. De engagerar – eller i vissa fall irriterar – en bred och ibland oförberedd publik.  En internationell konferens om konst i det offentliga rummet och digitala medieformer genomförs (konferensspråk engelska) den 17-18 maj 2013 vid Baltic Cultural Centre, Gdansk.

En sak som nyligen har väckt diskussion i Trestadsområdet (Gdynia-Sopot-Gdansk) är det växande antalet festival-liknande projekt med en mer eller mindre populistisk profil som tar plats i stadsrummet. Festivalerna har olika form och syfte, men de har alla det gemensamt att de endast är kortlivade.

Ett uttalat mål är ofta att göra den genomsnittliga betraktaren mera bekant med samtida konst.

Konferensen kommer att ta upp frågor som: Vem ska ta ansvaret när lokalsamhällen ofrivilligt utsätts för och deltar i sådan verksamhet? Vilka strategier skulle kunna användas för att inleda ett samarbete med alla dessa lokalbefolkningar som utsätts för ”invasioner” som kommer av olika konstnärliga projekt? Och sist men inte minst – vad är det offentliga rummet som sådant, eftersom det inte längre omfattar enbart stadsrummet?

De inbjudna curatorer och konstnärer kommer att dela sina erfarenheter av projekt i det offentliga rummet.

Men det är invånarna som inbjudits av arrangörerna som kommer att stå i centrum för diskussionen, både de som accepterar och de som är kritiska till sådana projekt.

Konferensen arrangeras av Gdansk City Gallery och Östersjön Cultural Centre. Det är en del av det internationella konstprojektet Art Line, som nyligen utsågs till ”flaggskeppsprojekt” inom EU och dessutom har förlängts till den 31 mars 2014.

Art in the public space – festival or not ?

A conference on art in the public domain and digital media will be a part of the international Art Line project.

17 – 18 May, 2013

Venue: the Baltic Sea Culture Centre, Korzenna Str. 33/35, Gdansk

The project is co-funded by the European Regional Development Fund.

You can join the event on Facebook

More information:

Ingemar Lönnbom, information officer at Art Line:

ingemar.lonnbom@artline-southbaltic.eu

cell phone +46 708 310392

Within Sweden: 0708 310392

Links to more information:

Read what the speakers reveal on beforehand!

Information in Polish.