Art Line – förlängning beviljad till år 2014!

Det internationella konstprojektet Art Line fortsätter till den 31 mars 2014. Styrkommittén för programmet South Baltic Cross Border Co-operation har i dagarna godkänt en förlängning.

Beslutet baserades på slutsatserna från projektet bedömning: ”Projektet förbättrar spridningen av redan uppnådda resultat, och förbättrar deras hållbarhet. Det är ett värdefullt bidrag till södra Östersjöområdet och berikar den gränsöverskridande kulturella arenan”, skriver kommittén. ”De föreslagna verksamheterna är i de flesta fall innovativa och påverkar situationen positivt för målgruppen.”

”Projektet omfattar små institutioner med ett stort engagemang för utvecklingen av kulturen och konsten i regionerna.

Styrkommittén konstaterar också att engagemanget ”resulterade i utnämningen till flaggskeppsprojekt för EUSBSR.” Kommittén bedömer att förlängningen ger möjlighet att förstärka effekten av projektets aktiviteter och stärka nätverket.