Pressrelease

Art Line utsett till Flaggskepps-projekt inom EU

Konstprojektet Art Line med partners från länderna runt Östersjön har nu officiellt utsetts till Flaggskepps-projekt inom EU. Detta är mycket sällsynt, inte minst eftersom Art Line är ett kulturprojekt. Det är också första gången som ett kulturprojekt får denna status inom EU.s South Baltic Cross-Border-program. Art Line är ett av sex projekt inom EU:s omfattande South Baltic-program som blivit Flaggskepp.

Art Line är nu dessutom en del av handlingsplanen för den nya Östersjöstrategin – “Action plan for the Baltic Region”. På grund av Art Line har kultur har skrivits in som en viktig del av utvecklingskraften i regionen.(EUSBSR The European Union Strategy for the Baltic Sea Region, den första makroregionala strategin inom Europa)

- Utnämningen är ett bevis för att kulturen spelar en allt viktigare roll i de gemensamma ansträngningarna för att göra den södra Östersjöregionen till en attraktiv plats att bo, arbeta och turista i, säger projektledare Torun Ekstrand. Vi och våra partners runt Östersjön är mycket glada över detta, och vi har funnit ett bra sätt att arbeta tillsammans.

Art Line är ett internationellt konstprojekt. Inte mindre än 14 partners från 5 länder runt Östersjön har skapat en gemensam plattform för konst och akademi i Polen, Sverige, Tyskland, Ryssland och Litauen. Ett viktigt resultat är ett växande nätverk institutionerna emellan. Projektet har också lett till möjligheter för konstnärer, som har kunnat presentera och uttrycka sig i nya sammanhang, interagera med människor i det offentliga rummet, på Internet, i utställningar och på Stena Lines färjor mellan Gdynia och Karlskrona. Därmed har också allmänheten i de deltagande länderna fått nya möjligheter att uppleva samtida konst av hög kvalitet. Projektet pågår 2011-2013, men nätverket och plattformarna projektet har skapat kommer att leva mycket längre än så.

Art Line är förutom Flaggskepps-projekt i EU och även en del av Östersjöstrategin. Art Line ses som ett högkvalitativt projekt med fokus på samtida konst och kommer att fungera som en förebild för konst samarbete i Europa. Art Line etablerar en plattform för framtida samarbeten mellan konst och akademi och för konstnärer.

Kriterier som har beaktats i nomineringsprocessen är:

  • partnerskap som bygger på ömsesidigt lärande.
  • hur samarbetet har gjort resultaten starkare.
  • att de uppnådda resultaten är tillämpbara och har ett intresse utöver det specifikt lokala och nationella sammanhanget.
  • Projektet fokuserar på ”livet efter utgången av projektet”.

Regeringens sida om flaggskeppsprojekt.

Information in English, Flagship projects.

Action plan, word document.

Artline Partners

Associated partners