Pressrelease

Konstseminarium i Gdansk

Konst och vetenskapsmöte i Gdansk

Med Art Line som delfinansiär och Laznia Centre for Contemporary Arts som huvudarrangör hölls en internationell konst-konferens i centrala Gdansk, i lokalerna på Artus Court.

Under tre dagar från den 23 – 25 maj föreläste akademiker och konstnärer kring temat hur konst och vetenskap samverkar för att skapa en tredje kultur; hur konsten, respektive vetenskapen korsbefruktar och sinsemellan utbyter och kan utbyta kunskap till gagn för båda parter.

Konferensen var öppen för allmänheten och inträde var gratis. Många besökare kom under alla tre dagar, framförallt konststuderande ungdomar i Gdansk.

I relation till föreläsningarna knöts tre stycken utställningar. Blue Morph, av Victoria Vessna och James Gimzewski; en ljus-, ljud- och bildinstallation i en kyrka i Gdansk tillhörande The Baltic Sea Cultural Centre. I pelargången på marken var en platta placerad. Ovanför hängde en vitfärgad avlång kokong, fäst i taket. Bakom denna uppsättning hängde en stor display. När besökare satte foten mot platten startade ett ljudspel. Många besökare satte sig instinktivt på plattan, under kokongen som hade ett hål längst ned. Förde man ovandelen av huvudet inuti detta hål startade ett projicerat blått ljusspel på displayen bakom installationen.

Utöver denna installation anordnade Laznia Centre for Contemporary Arts en utställning över mediakonstnärerna Monika Fleischmann och Wolfgang Strauss arbete med titeln Performing Data. I lokaler ett stenkast ned från Artus Court hölls en utställning om konstnärerna  György Kepes och Frank J. Malinas livsverk med titeln The Pleasure of Light.

Under konferensens sista dag höll Art Lines projektledare Torun Ekstrand en föreläsning där hon i stora drag förklarade konstprojektet Art Lines syfte och mål. Konferensen var Art Lines första stora evenemang, vilket kommer att följas av ett antal flera; information om vilka du kommer att kunna hitta på www.artline-southbaltic.eu.

För mer information om konferensen samt pressbilder kontakta Art Lines informationsansvariga Aje Björkman,

antingen på e-postadress aje.bjorkman@artline-southbaltic.eu eller telefon: 0709 30 49 74.