Pressrelease

Art and Apparatus

On the 14th of July chosen artists for the project Art and Apparatus will meet on board the Stena Lina ferry for the first time. All together there´s 9 artists; 4 from Poland, 2 from Sweden and 1 each from Russia, Germany and Lithuania.

Read up on Art and Apparatus.

SWEDISH:

Den 14 juni 2011 träffas utvalda konstnärer för projektet Art and
Apparatus för första gången ombord på Stena Line färjan, under dess rutt
från Karlskrona till Gdynia. Sammanlagt är det 9 konstnärer varav 4 kommer
från Polen, 2 från Sverige och 1 vardera från Ryssland, Tyskland och Litauen.

Art and Apparatus utförs inom ramen för det internationella konstprojektet
Art Line som sammanlagt består av 14 partners, med Blekinge Museum i
Karlskrona som huvudpartner. Vid rodret för Art and Apparatus står Ronneby Kulturcentrum, som till sig för detta projekt har knytit till sig Swedish Waterjet Lab beläget i Ronneby och MAD Studio (Machine Art Design) beläget i Karlshamn. Sammanlagt kommer tre workshops att genomföras och vid denna första workshop kommer Anders Jönsson och Anna Harding från Swedish Waterjet Lab samt Peter Bengtsson från MAD Studio att ge närvarande konstnärer information om vattenskärning respektive 3-D modellering. Denna kunskap kommer sedan att tas med till workshop 2, vilken hålls i Ronneby och Karlshamn under 5 heldagar i september och under vilken konstnärerna får lägga sina händer på vattenskärnings- och 3D-modellerings maskiner för att experimentera med teknologin vid produktionen av konstverk.

Resulterande konstverk kommer att visas på en utställning i Ronneby under sommaren 2012 och under hösten i Elblag, Polen. Mot slutet av 2013 kommer utvalda delar att visas på en slut-utställning i Rostock, Tyskland.

Konstprojektet Art Lines främsta målsättning är att ta vara på den konst och kultur som redan finns och frodas i södra Östersjöregionen; detta genom att skapa förutsättningar för konstinstitutioner och akademi i regionen att utveckla ett för framtiden hållbart samarbetsnätverk. Alla projekt som utförs inom ramen för Art Line har utvecklats och kommer att utvecklas i samarbete mellan alla deltagande partners, med konstnärer från
hela regionen.

För mer information kontakta Art Lines informationsansvariga Aje Björkman:
aje.bjorkman@artline-southbaltic.eu, +46 709 30 49 74