COMMUNITY
Sweden

Do we really need yet another piece of public art?

Od lat 90. można obserować ogromne zainteresowanie sztuką w przestrzeni publicznej i wydaje się, że w ciągu ostatnich kilku lat owo zainteresowanie jeszcze wzrosło. Włączanie do programu biennale czasowych prezentacji sztuki w przestrzeni publicznej jest już właściwie ogólnoświatowym trendem. Co roku organizowane są także konferencje oraz wzrasta zainteresowanie artystów w Szwecji i w innych krajach pracą nad projektami w przestrzeni publicznej. Mimo tego jednak wydaje się, że nadal trudno sformułować konsensus na temat fundamentalnej kwestii, w jaki sposób podchodzić do procesu tworzenia takiej sztuki.

Tematy, jakie zostaną poruszone w czasie konferencji: projekty artystyczne, które sprawdziły się w przestrzeni publicznej; problem niewystarczającej definicji „przestrzeni publicznej” opartej na dostępnych teoriach sztuki współczesnej.

Większość uczestników pochodzi ze Szwecji i Polski, co pozwoli zaprezentować różne perspektywy i spojrzenia na przedstawione powyżej tematy. Prelegenci to artyści lub osoby zaangażowane w realizację projektów artystycznych.

Zaproszeni goście: Klas Eriksson (artysta), Oscar Guermouche (artysta), Gustav Hellberg (artysta), Helle Kvamme (artysta), Aneta Szylak (dyrektor WYSPY, Gdańsk), Vladimir Us (artysta z Mołdawii), Krzusztof Zwirblis (dyrektor Galerii Studio, Warszawa), Agnieszka Wolodzko (starszy kurator i koordynator programu w CSW Łaźnia), i in. Więcej informacji w programie.

Konferencja odbędzie się w Ölands Folkhögskola. Wstęp bezpłatny. Ograniczona liczba miejsc.

Pytania dotyczące programu prosimy kierować na adres mailowy dyrektora wystaw, Martin Schibli:

martin.schibli@kalmarkonstmuseum

Więcej informacji wkrótce.

Seminar Oland Public art
Poprzednie / Następne