Hydro Active City − an open contest

Informacja

Hydro Active City, międzynarodowy otwarty konkurs na projekty artystyczne prezentowane w przestrzeni, okazał się sukcesem.Konkurs został zorganizowany przez Nadbałtyckie Centrum Kultury. Łącznie napłynęło aż 50 projektów, z których jury po obradach wyłoniło zwycięzców.

Wyróżnione projekty zostaną zaprezentowane w Gdańsku, podczas międzynarodowego seminarium poświęconego sztuce i przestrzeni publicznej w dniach 17-18 maja 2013, zorganizowanego przez Gdańską Galerię Miejską.

Zainteresowanych prosimy o śledzenie informacji na stronach www.nck.org.pl oraz www.artline-southbaltic.eu.

HYDRO ACTIVE CITY to międzynarodowy, otwarty konkurs na projekty artystyczne prezentowane w przestrzeni publicznej. Poszukujemy dzieł sztuki wykorzystujących media digitalne, które w kreatywny sposób redefiniują przestrzeń publiczną. Interesują nas szczególnie projekty interaktywne angażujące mieszkańców krajów nadbałtyckich. Wyróżnione projekty zostaną zaprezentowane w Gdańsku, podczas międzynarodowego seminarium poświęconego sztuce i przestrzeni publicznej w dniach 17-18 maja 2013 r. Konkurs organizowany jest przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w ramach międzynarodowego projektu ART LINE, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Południowy Bałtyk” 2007-2013.

Tematyka:

Wodajest elementem, który jednocześnie łączy i dzieli wszystkich partnerów projektu ART LINE. Motyw ten stał się naturalnym źródłem inspiracji do poszukiwania artystycznych prac hydroaktywnych. Hydroaktywne, w naszym rozumieniu, projekty inspirują się wodą w najszerszym zasięgu tego pojęcia – geograficznym, chemicznym, hydrologicznym, literackim czy symbolicznym. W artystyczny sposób opowiadają o wodzie lub wykorzystują ją jako materiał. Pierwiastek aktywny wymaga od artystów stworzenia prac, które angażują widza, a nie jedynie stawiają go w sytuacji biernego odbioru. W naturalny sposób wpiszą się one w tkankę miejską i ożywią odcinek Gdańska, biegnący wzdłuż kanału rzeki Raduni, zapraszając okolicznych mieszkańców do spacerów w promieniach majowego słońca. Wszystkie prace powinny być oparte o nowoczesne środki wyrazu, w całości lub części zrealizowane w technice cyfrowej.

Grupa docelowa:

Konkurs skierowany jest do artystów indywidualnych oraz zespołów pochodzących lub rezydujących w krajach nadbałtyckich: Polsce, Niemczech, Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Estonii, Litwie, Łotwie i Rosji. Zespoły mogą składać się z maksymalnie 3 osób. Mile widziana jest współpraca artystów z badaczami, naukowcami czy technologami.

Laureaci:

Autorzy 3 projektów, wybranych przez 5-osobowe międzynarodowe, eksperckie jury, zostaną zaproszeni do ich realizacji. Z laureatami konkursu zostaną podpisane umowy na kwotę 2000 EUR (brutto) na realizację wybranych projektów. Ponadto Organizator pokryje koszt produkcji zwycięskich prac do kwoty 2000 EUR (brutto), a także zorganizują podróż i pobyt laureatów w Gdańsku, podczas spotkania roboczego oraz wernisażu wystawy wiosną 2013 r. Wyróżnione projekty zostaną zaprezentowane w formule tymczasowej w przestrzeni miejskiej Gdańska w maju 2013 r., w wirtualnej galerii na stronie internetowej projektu ART LINE. Możliwa jest również prezentacja w krajach partnerskich.

HAC zaproszenie

HydroActiveCity_Reg_PL

HydroActiveCity_form_active

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „THE BALTIC GOES DIGITAL”

W dniu 16 lipca zakończył się nabór do konkursu „The Baltic Goes Digital”, organizowanego przez Nadbałtyckie Centrum Kultury wraz z Gdańską Galerią Miejską w ramach międzynarodowego projektu Art Line,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Południowy Bałtyk” 2007-2013. 23 lipca 2012 międzynarodowe jury w składzie: Iwona Bigos (PL), Andreas Broegger (DEN), Martin Koplin (GER), Ryszard W. Kluszczyński (PL) i Anna Zalewska (PL) podjęło decyzję o wyróżnieniu 3 następujących projektów (kolejność przypadkowa):

•  Baltic Agoraautorstwa Klaudii Wrzask i Mateusza Pęka (Polska)

•  Audio Elsewhere autorstwa Marka Dybuścia (Polska)

•  Baltic Sea Radio autorstwa  Vavary Guljajevy i Mar Canet Sola (Estonia)

Opisy wybranych prac:

Baltic Agora autorstwa Klaudii Wrzask i Mateusza Pęka (Polska)

„Plan wyimaginowanego miasta bałtyckiego opiera się na topograficznej mapie 3D dna Bałtyku. Projekt będzie funkcjonować jako platforma internetowa. Każdy użytkownik sieci może zostać budowniczym miasta, a jego/jej wkład w budowę będzie zależeć od jego/jej lokalizacji w stosunku do centrum – Agory Bałtyckiego Miasta. W optycznym centrum odwróconego dna znajduje się Głębia Landsort (na północny zachód od Gotlandii). Na jej szczycie, a właściwie na jej samym dole, znajduje się Agora Bałtyckiego Miasta.” Check it out here!

Audio Elsewhere autorstwa Marka Dybuścia (Polska)

“Projekt Audio Elsewhere jest próbą umożliwienia słuchaczowi doświadczenia poprzez dźwięki miejsca,  w którym on/ona w danej chwili nie przebywa. Wybrane odległe miasto w regionie Morza Bałtyckiego będzie słyszalne poprzez transmitowane na żywo dźwięki przekazywane do słuchawek odwiedzających. Sygnał będzie wrażliwy na ruchy głowy słuchacza – co pozwala mu/jej skupić “sztuczne uszy” na wybranym źródle dźwięku. Projekt ma na celu przybliżyć publiczności audiosfery odległego miejsca, w zupełnie realistyczny sposób.”

Baltic Sea Radioautorstwa Vavary Guljajevy i Mar Canet Sola (Estonia)

“Chcielibyśmy wykorzystać transport morski do celów artystycznych i w ten sposób zaoferować publiczności nowatorskie dźwiękowe doświadczenie. Proponujemy instalację dźwiękową, która odzwierciedla w czasie rzeczywistym ruchy lokalnych statków. Staramy się wykorzystać aspekty ruchu morskiego i zastosować je jako element kompozycji dźwiękowej. Ponadto, kompozycja ta będzie transmitowana online w czasie rzeczywistym. Jej artystyczne treści będą udostępniane i stale obecne w formie radia. W ten sposób projekt wykroczy poza galerię.”

Uzasadnienie wyboru jury:

Wybrane projekty charakteryzują się wizjonerską ideą i zastosowaniem się do technicznych wymogów konkursu – wykorzystaniem nowoczesnych mediów i Internetu. Prace angażują publiczność do aktywnego uczestnictwa, poprzez ten interaktywny aspekt to widzowie wpływają na ostateczny ich kształt. Dzięki zastosowaniu mediów lokacyjnych prace te wykraczają poza miejsce prezentacji, przybliżając odległe destynacje i inne kraje nadbałtyckie, co jednoczy region.

Wyróżnieni artyści zrealizują swoje projekty, których prezentacja odbędzie się jesienią w Gdańskiej Galerii Miejskiej przy ul. Piwnej w Gdańsku oraz na stronie projektu Art Line.Na potrzeby realizacji projektu Art Line została stworzona aplikacja mobilna, której oficjalna prezentacja nastąpi w czasie wernisażu wystawy pokonkursowej.

JUSTIFICATION:

Baltic Agora by Klaudia Wrzask and Mateusz Pęk

The jury was struck by the creativity of the proposal. The idea of seeing the Baltic Sea as a city, using a 3D topographic map of the sea bottom and inversing it distinguishes the project from other proposals. The artists present us with a possible model for an imaginary city which can be automatically processed. The future city is being developed by internauts from countries taking part in the project. It is built up through our connectivity and in that way it points to issues that are already happening or will be unavoidable in the future.

Audio Elsewhere by Marek Dybuść

The project mixes an interesting technological concept with a youthful  dream of not being in only one place at the same time. The proposed sound installation plays with the senses through an immersive audio experience that evokes a remote place which is visually inaccessible. The experience is parallel to the situation today where a part of our consciousness and senses are already in other places through media that we use on a daily basis – social networks, skype, mobile phones etc. This project in an original way elaborates on the phenomena. What is more, listeners are invited to create their own urban visions and interact with the work.

Baltic Sea Radio by Varvara Guljajeva and Mar Canet Sola

In the project there is an exciting mixture and a dialogue between well-known media, like radar and radio, combined with opportunities offered by geopositioning and the use of internet. What distinguished the project is the idea of drawing a parallel between marine and city traffic and a presentation of Baltic cities being networked via ships. Baltic Sea Radio makes the fascinating yet hermetic world of sea communication accessible to everyone.   All three projects outstand remaining applications with their visionary character and the fact that they all include information processes and networks. The chosen projects engage the audience to take active part and therefore influence the shape of the works. Due to the use of locative media, these real-time based art works transgresses the local place of presentation by including one or more remote locations which unites the Baltic states.