OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU „HYDRO ACTIVE CITY”!

Na konkurs „Hydro Active City”, realizowany przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w ramach międzynarodowego projektu ART LINE, wpłynęło 47 zgłoszeń z Polski, Szwecji, Niemiec, Litwy, Rosji i Danii.

W dniach 19-20 lutego 2013 r. międzynarodowe jury w składzie: Anna Zalewska-Andruszkiewicz (Polska), Jacob Lillemose (Dania), Ryszard W. Kluszczyński (Polska) i Peter Hagdahl (Szwecja) zdecydowało wyróżnić trzy projekty, które zostaną zrealizowane i zaprezentowane w Gdańsku wiosną 2013 r. (kolejność alfabetyczna):

  • „Little Ice Age”, autorstwa Olgi Zofii Warabidy & Mariusza Samól (Polska)
  • „Message in a bottle”, autorstwa Macieja Wojnickiego (Polska)
  • „Water Memory”, autorstwa Piotra Wyrzykowskiego (Polska)

Jury zdecydowało się również na przyznanie wyróżnienia honorowego projektowi “Post-Fishing Post”, autorstwa Justinasa Gaigalasa i Rytisa Urbanskasa (Litwa). Zarekomendowano, aby projekt został zrealizowany poza konkursem, jeśli budżet projektu Art Line na to pozwoli.

Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu!

Organizator skontaktuje się z laureatami w celu ustalenia terminu spotkania roboczego i doprecyzowania terminu realizacji wybranych prac w przestrzeni miejskiej Gdańska.

Werdykt jury w formacie pdf