Komunikat prasowy

Gustav Hellberg asks “Is it Safe?”

Press-preview:

When: Friday the 6th of May at 11:00 am.

Where: Kalmar konstmusem, the city park of Kalmar.

Within the framework of project Art Line Kalmar konstmuseum will on Saturday the 7th host artist Gustav Hellberg public space installation. For more information click here.

Welcome!

SWEDISH:

Välkommen till Pressvisning på Kalmar Konstmuseum,

fredagen den 6:e maj klockan 11:00.

Kalmar konstmuseum inviger inom ramen för det internationella konstprojektet Art Line på lördagen den 7:e maj en installation av konstnären Gustav Hellberg. Välkommen på en förhandstitt.

Konstverket är placerat i närheten av en av Kalmar konstmuseums entréer. Ett segment av byggnadens, karaktäristiska fasad, har förskjutits en halv meter ut från väggen. Mitt på väggsegmentet finns en dörr som står öppen på glänt. Dörren är fixerad i ett bestämt läge. Strax bakom dörrspringan är en välvd vägg installerad. Lysrör, monterade bakom dörren, kastar ett indirekt och jämnt ljus på den välvda väggen. I utrymmet kan man således inte urskilja skuggor eller detaljer och det är omöjligt att uppskatta utrymmets storlek. I utrymmet är även ett par dolda högtalare monterade. En ljudanläggning spelar upp en repeterande MP3-ljudfil. Ljudet är lånat från en tortyrscen ur filmen Maratonmannen där skådespelaren Laurence Olivier, med mjuk stämma och behagligt tonfall, upprepat frågar sitt tortyroffer, spelat av Dustin Hoffman, ”Is it safe?”. Hela scenen är använd. Ljudet är dock redigerat så att endast Laurence Oliviers röst hörs. Ljud från själva tortyren och Hoffmans karaktärs svar är borttaget.

Hellberg gestaltar en problematik i ett samtidsfenomen där vi har utvecklat gemensamma föreställningar om säkerhet och trygghet. Vi definierar säkerhet och trygghet med dess motsatser. Osäkerhet och otrygghet är något vi inte vill vara med om. Faktiska hot mot vår säkerhet eller trygghet blandas med rädslan för att eventuellt utsättas för något oväntat eller oönskat. Vi spär på vår egen rädsla med en kollektiv oro vilket leder till ett utökat kretslopp av mer ängslan. Ursprungliga och ibland verkliga faror blandas med påhittade och fördomar uppstår, vilket i sin tur alstrar mer osäkerhet. Det här är en allmän social utveckling där vi människor, utan nämnvärd självbetraktelse eller självkritik i förening med en arrogant ignorans, har skapat en introspektiv, protektionistisk och därmed intolerant samhällsåskådning. Det okända är farligt och betraktas som ett hot. Vad är det vi är rädda för?

hit för mer information, eller kontakta Art Lines informationsansvariga Aje Björkman på aje.bjorkman@artline-southbaltic.eu

Välkommen!