Komunikat prasowy

Cows, Art-theory and Tractors

A co-operation between Art Line and City and Countryside

Blekinge County Museum

28th of May – 18th of September 2011

Opening takes place in relation to City and Countryside Saturday the 28th of May at 11.00 am.

Two Polish artists have moved outside of the regular art-scene to the countryside in the creation of their works of art. This summer these works of art will be shown at Blekinge County Museum in relation to the festival City and Countryside.

In Poland, before the fall of the wall and in the era of socialism, a lot of farmers used to construct tractors from recycled spare parts belonging to different machinery. Tractors were in high demand among the Polish farmers. There just weren´t enough to go around, which resulted in ingenious and artistic tractor-creations. The artist Lukasz Skapski has photographed these artistic creations together with their creators.

Julita Wojcik asks herself if it is possible to somehow communicate advanced theories of art and utopias to cows. During the 1920 and 1930´s Wladyslaw Strzeminski created the theory of Unism; a theory inspired by constructivism, tackling the issue of art´s utopian role in society.
In a dress, especially sown for the occassion, Wojcik reads about the theory of Unism, standing in the middle of a cow-pen surrounded by cows, whose patterns is somewhat reminiscent of the abstract works of Strzeminski. She is having a hard time meeting Strzeminskis ambitions regarding art´s utopian role in society.
What is abstract and what is real; what is possible and what is impossible?

Works shown:

Julita Wojcik, Unistic Landscape, video 7.44 min.

Lukasz Skapski, Machines, photographs.

For more information about the exhibition and the international art-project Art Line, please contact project leader Torun Ekstrand, torun.ekstrand@artline-southbaltic.eu.
Phone: +46709304971.

For more information about coming project within Art Line browse the website.

Press-pictures:

Photo: Lukasz Skapski

Photo: Lukasz Skapski

Photo: Lukasz Skapski

 

 

 

 

 

Unistic Landscape, Julita Wojcik

Unistic Landscape, Julita Wojcik

Unistic Landscape, Julita Wojcik

 

 

 

 

 

SWEDISH:

Kor, konsteori och traktorer

Två polska konstnärer har förflyttat sig ut på landet utanför den vanliga konstscenen när     de skapat sina verk. I sommar flyttar verken in på museet i samband med invigningen av festivalen Stad och Land. Lukasz Skapski har dokumenterat en slags folkkonst i konstruktionen av traktorer och Julita Wojcik undersöker sambandet mellan konstteori och verklighet.

Kan man översätta avancerad konstteori om abstraktion och utopier för en ko?

Den polska konstnären Julita Wojcik gör ett försök i en kohage. På 1920- och 30-talet         skapade Władysław Strzemiński ”Unismen”, en teori och konstriktning som utvecklades ur konstruktivismen och handlade om konstens utopiska roll i samhället. Enligt unismen skulle konsten fungera som en förebild för all sorts mänsklig aktivitet.

Julita Wojcik läser om Unismen som ur en receptbok, men har svårt att nå upp till hans högt ställda krav. Iklädd en specialsydd klänning läser konstnären för kor i en hage, kor med mönster och former som ibland kan påminna om de abstrakta verk Strzemiński målade.

Vad är abstraktion, vad är verklighet?

För lantbrukaren är traktorn en nödvändighet, men eftersom efterfrågan varit större än tillgången byggde många egna maskiner. I en gör-det-själv-anda och uppfinningsrikedom konstruerade många polska lantbrukare sina egna traktorer i det socialistiska Polen före murens fall. Łukasz Skąpski visar en serie fotografier på de traktorer som monterats samman av olika återvunna saker och maskindelar från olika fordon och tider. Återbruk som resulterat i fantastiska och funktionella maskiner. Bilderna visar upp både maskinerna och deras konstruktörer.

Konstmuseet i Lodz äger en stor samling verk av Wladyslaw Strzeminski och hans samarbetsparter Katarzyna Kobro. De utvecklade Unismen tillsammans i ett nära samarbete. Konstmuseet invigdes 1930 och är det första museet för modern konst som inrättades i Europa. Strzeminski och Kobro var mycket aktiva vid tillkomsten och såg till att museet fick en omfattande samling konstverk.  I sina egna arbeten tillämpade de regler för hur man ska använda färger, geometriska uträkningar och betonade konstverkets yta.

Verk som visas:

Julita Wojcik, Unistiskt landskap, video 7.44 min.

Lukasz Skapski, Maskiner, fotografier.

Ett samarbete mellan Art Line och Stad och Land

Blekinge Museum 28 maj – 18 september 2011

För mera information om utställningen och det internationella konstprojektet Art Line, kontakta projektledare Torun Ekstrand torun.ekstrand@artline-southbaltic.eu

Läs mera om flera aktuella projekt på www.artline-southbaltic.eu