COMMUNITY
Sweden

Space Matters I

IN HINDSIGHT, updated info (original text follow below the video-clip)

Press and media about Space Matters:

Blekinge Läns Tidning_13/10, 2011.
Blekinge Läns Tidning_14/10, 2011.
Bas Blekinge_21/10, 2011.

Poster for Space Matters. Free to use.

Video-short for Space Matters I

During the evening of the Media/Art/Culture/Innovation seminar there´ll be an art-film screening. Videos from Russian and Swedish artists will be screened. The screenings will start as the sun is about to set, at 18:00 and will go on until 21. Where?

At, and around the city square of Karlskrona (the facade of the Concert-hall, at the city-library and at restaurant Castello)

Public spaces and digital media

Historically, the public square was a focal meeting place. It used to be the very symbol of a free and open space for deliberation and communication of ideas and experiences. Today this former symbol of free-flowing communication has increasingly come to be stunned by the burden of having to bear up ad-campaigns and homogenic sites of consumption. Instead, the Internet, and especially social medias such as Facebook, YouTube and Wikipedia, have jacketed the role of the public space. As a consequence many contemporary artists have started working in relation to this new digital, public space.

During the 13th of October,  evening in Karlskrona this shift from real to digital, or rather what the interstice of this meeting may look like, will be visually, textually and orally communicated at and around the city-square of Karlskrona.

Artists and works:

Nicola Hansen Bergström & Valdemar Lindekrantz: Excavation II

Grant Watkins: Go Beyond Conceptualized Thought

Pike & Nug: Best Things In Life For Free

Thomas Broomé: HellHunt 666 sekunder

Iris Smeds: Estetiken.com

Performing Pictures: Offspring Taking Off

Andreas Sandström/Undantag Förlag: Saving Clones

Ghost Writers/Undantag Förlag: Ghost Rider – Fuck Police

Undantag Förlag: Stockholmopen.be

Curator: Oscar Guermouche.

Kaliningrad Art-films

In co-operation with the Kaliningrad Branch of the National Centre for Contemporary Arts, four art-films created by artists active in Kaliningrad will be shown.

Where: At the city-library of Karlskrona 13/10, 18:00 – 20:00, and thereafter at Blekinge Museum until the 22d of November.

Yevgeny Palamarchuk digs into the history of Königsberg/Kaliningrad and contrasts it with contemporary, nightly car-races
- Yevgeny Palamarchuk: Half Kampf. 2002, 1.12 min.

Common Wince Group
show us the  community of Yasnoye, situated outside Kaliningrad. The facades and streets no longer holds the power to tell the story of the now long gone prosperous period of the community. Focus, instead, is put on the future- the children.
- Common Vince Group, Julia Abramova och Aleksander Lyubin: – Yasnoye. 2006, 3.17 min.

Yuri Vassiliev will show us a symbolically dense film, based on a performance carried out in a birchwood in the Kostroma-region.
-Yuri Vassiliev: Russian Red Grove.

Dmitry Bulatovs work presents the human body as a site for programming, and re-programming; a site where genetics is slowly becoming obsolte. Questions regarding ethics, aestethics, science and mass-media is accompanied by Wagner´s opera Tannhäuser.
- Dmitry Bulatov: Evening star. 2007, 3.35 min.

An art-app. for iPhone

At the city-square of Karlskrona artist duo Performing Pictures, based in Stockholm, will show their newly created cell-phone application Off Spring Taking Off. The app. will be free to download until the 16th of October.

About Off Spring Taking Off:

“The only way is up”, as Otis Clay used to sing.

A new set of members of the “Family of Performing Pictures” our offspring, the ones we put our hope in, taking off. The young ones on-screen are ballooning and they wait for the cue to take off. Hold the device in front of you. Look straight into the screen. Jump!

The release of Performing Pictures’ art app ”Offspring taking off” for iPhone celebrates the opening of the exhibition “Space Matters – publika rum och digitala medier”, for which curator Oscar Guermouche has invited a number of artists to produce works that explore artistic aspects of digital, public spaces.

Performing Pictures consists of Geska Helena Brečević and Robert Brečević – a Stockholm-based artist duo working in the area of moving images and new technologies for media delivery. In their artistic practice, they aspire to create simple and straightforward tales that rely on silent action, a dramatic shift in posture, a certain gesture and a relation between one or several characters.
(Text: Geska Helena Brečević)

Visit Space Matter´s Facebook Event page.

SWEDISH:

 

 

SPACE MATTERS

Publika rum och digitala medier

Enligt Wikipedia är ”offentligt rum” ett begrepp i samhällsplanering för utrymmen i bebyggelse inomhus eller utomhus dit allmänheten har enkelt tillträde. Wikipediaartikeln illustreras av en bild på ett torg. Ofta används just torget som symbol för det urbana samhällets gemensamma rum. Torget är en allmän plats för utbyte av tankar, erfarenheter och idéer individer emellan. Men hur väl stämmer det överens med verkligheten? Samtidigt som de offentliga rummen bit för bit övertagits av uteserveringarnas, reklamkampanjernas och stormarknadernas trygga förutsägbarhet, har det vuxit fram olika former av platser för möten och uttryck på internet. Wikipedia, Youtube och Facebook är några exempel på digitala medier, som i allt större utsträckning tar över rollen som torg. Som en konsekvens av denna utveckling har allt fler konstnärer börjat arbeta i relation till dessa digitala, publika rum. Den digitala tekniken erbjuder konstnärerna bland annat tillgång till en oändlig materialbank och helt nya distributionsformer, och genom verken blir frågor om original och kopia, tid och rum, betraktare och upphovsperson, fiktion och realitet mer och mer komplicerade. Under en oktoberkväll sammanförs några av de här rummen, uttrycken och resonemangen på olika platser runt Stortorget i Karlskrona. Verken som visas utgår på ett eller annat sätt ifrån publika rum och digital media.

Konstnärer och verk:

Nicola Hansen Bergström & Valdemar Lindekrantz: Excavation II

Grant Watkins: Go Beyond Conceptualized Thought

Pike & Nug: Best Things In Life For Free

Thomas Broomé: HellHunt 666 sekunder

Iris Smeds: Estetiken.com

Performing Pictures: Offspring Taking Off

Andreas Sandström/Undantag Förlag: Saving Clones

Ghost Writers/Undantag Förlag: Ghost Rider – Fuck Police

Undantag Förlag: Stockholmopen.be

Curator: Oscar Guermouche.

Tid och plats: 13:e oktober 2011, kl 18-21, Stortorget i Karlskrona. Konserthusteaterns fasad och på stadsbiblioteket.

Mobil konstapplikation:

Vid Stortorget, Karlskrona från 18 till 21 kommer den Stockholmsbaserade konstduon Performing Pictures (Geska Helena Brečević and Robert Brečević) att presentera sin mobilapplikation Off Spring Taking Off, för iPhone. Applikationen är gratis för nedladdning från den 12:e oktober till den 16:e oktober.

Performing Pictures arbetar med rörliga bilder och ny mediateknologi. I deras konstnärliga praktik strävar de efter att skapa enkla och rättframma berättelser som förlitar sig på tyst aktion, så som en plötslig, oväntad ändring i kroppshållning eller leveransen av en gest. Fokus ligger på relationer inom eller mellan individer.

Om Off Spring Taking Off:
“The only way is up”, brukade Otis Clay sjunga. Vad gäller nytillskotten i Performing Pictures familjen – vår avkomma, de vi sätter vårt framtida hopp till – är den enda möjliga vägen upp; en uppåtgående, positiv rörelse.
På mobilskärmen du håller framför dig står vårt framtida hopp, handen om snöret på en ballong. De väntar på din input för att stiga uppåt.
Håll din mobil framför dig.
Titta rakt in i skärmen.
Hoppa!

Konstfilmer från Kaliningrad

Tillsammans med Kaliningrads Konstcenter, National Centre for Contemporary
Arts filial, visas fyra filmer av konstnärer som verkar i Kaliningrad. Kaliningrad är en
del av Ryssland, men man har inga gränsområden gemensamt. Ibland kallas Kaliningrad för ryska vilda västern och kulturen influeras av gränslandet Europa-Ryssland, av öst
och väst. Några av verken anknyter till det offentliga rummet, en plats som under Sovjettiden var maktens spelplats och inte allmänhetens.

Yevgeny Palamarchuk utgår från staden Königsbergs/Kaliningrads historia genom det nedgångna sovjeternas palats, som en gång byggdes ovanpå Königsbergs kungliga palats. Idag står det övergivet mitt i centrum. I verket blandas den tyska och den sovjetiska historien med samtida nattliga bilrace i staden.

Common Wince Group har gjort sitt verk utifrån samhället Yasnoye utanför Kaliningrad, där husfasader och gator berättar en annan historia om staden än under dess blomstringstid i början av seklet. Konstnärerna lyfter fram samhällets framtid, barnen.

Yuri Vassiliev visar ett symboltyngt verk som baserats på en performance i en björkskog, inspelad i Kostroma-regionen. Historia, politik, miljö och en röd färg laddar verket.

Dmitry Bulatovs verk visas med anknytning till seminariet tidigare under dagen och handlar om kroppen som en plats för programmering där genetiken inte har betydelse längre. Frågor om etik och estetik, vetenskap och massmedia åtföljs av musiken från Wagners opera Tannhäuser.

Dessa konstfilmer visas på Karlskrona Stadsbibliotek under torsdagen 13/10, från 18:00 – 20:00, och sedan på Blekinge Museum fram till 22 november.

Konstnärer och verk:

Dmitry Bulatov: Evening star. 2007, 3.35 min.

Common Vince Group, Julia Abramova och Aleksander Lyubin: Yasnoye. 2006,
3.17 min.

Yevgeny Palamarchuk: Half Kampf. 2002, 1.12 min.

Yuri Vassiliev: Russian Red Grove.

Kaliningrad Art Guide

Utanför Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek i Karlskrona, Campus Gräsvik, kommer under veckan – från 10 – 17 oktober – Kaliningrad Art Guide att streamas på väggen.

Yuri Vassiliev, still from Russian Red Grove.

Yuri Vassiliev, still from Russian Red Grove.

Nadja, ©Performing Pictures
Previous / Next