COMMUNITY
Sweden

Media/Art/ Culture/Innovation

UPDATE: To be streamed online, for those of you who want to hear and see the talks, but can´t attend. Click here to get to the streamed seminar.

(For Swedish version, scroll down).

This seminar is the first in a series of research and art-based practices organized by BTH faculty in the department of Culture and Communication as part of the Digital Art Platform initiative within the EU funded Art Line project. Faculty researchers at BTH, in cooperation with international Art Line partners, will explore innovations in art, digital media, and exhibition practices. Future workshops, seminars and exhibitions in 2012 and 2013 will focus on performance, mixed reality, and art in digital, physical, and public contexts.

The Media/Art/Culture/Innovation seminar on October 13, 2011 will focus on the ways that mixed media spaces, exhibition contexts, narrative forms, and aesthetics influence and support emerging practices within digital media arts. In particular the seminar will highlight the influence of social media production on traditional art practice, emerging technologies (augmented/mixed reality) and new aesthetics, digital storytelling and the construction of ”place,” and interdisciplinary creative practice (art/science/technology/performance). Artists and theorists will present their research, demonstrate art works, and participate in discussions to explore innovation and creative expression in/through contemporary digital art and developing technologies. BTH Students within the Digital Culture and Communication and Literature, Culture, and Digital Media programs will incorporate the seminar as part of their studies within digital culture. This seminar is open to the public and all are welcome and encouraged to attend.

Seminar Participants:

Jay David Bolter (BTH/Georgia Institute of Technology, USA)
Lissa Holloway-Attaway (BTH, Sweden/Canada)
Pirjo Elovaara (BTH, Sweden)
Annelie Ekelin (BTH, Sweden)
Talan Memmott (BTH, Sweden/USA)
Oscar Guermouche (artist, Sweden)
Dmitry Bulatov (National Center for Contemporary Art, Kaliningrad):
Mateusz Herczka (artist, Sweden/Poland)
Performing Pictures (Geska Helena Brečević)
Malin Jogmark (BTH, Sweden. Morning moderator)
David Prater (BTH, Australia. Afternoon moderator)

Schedule:

9:00-9:15: Welcome
9:15-10:30
: Film Screening: Art and Technology (Bulatov)
10:45-12:00: Panel 1: (E)Merging Genres: digital stories, (face)books, and interactive poetics (Elovaara/Ekelin, Guermouche, Memmott)
12.00-13.15: LUNCH BREAK
13.15-14:30
: Panel 2: Creative Space and Mixed Media: augmented reality, social media, and interdisciplinary aesthetics (Bolter, via video, Bulatov, Holloway-Attaway)
14.30-15.45
Digital Practice: Artist Demonstrations (Mateusz Herczka, Performing Pictures- Geska Helena Brečević)
15.45-16.30: Group Discussion/Reflections (moderated by Malin Jogmark and David Prater)

VISIT OUR FACEBOOK EVENT-PAGE (From here you can submit if you are planning to attend).

After, and relating to the seminar, there´s an artfilm-screening on the square of Karlskrona.

SWEDISH:

Media/Konst/Kultur/Innovation: ett seminarium som undersöker estetiken i digital mediakonst.

Var: Blekinge Tekniska Högskola, Campus Karlshamn, Rio Grande (Room K-2109)

När: 9:00 – 16:30, 13 oktober 2011.

Öppet för allmänheten.  Fritt inträde.

Seminariet är det första i en serie som samordnas av Blekinge Tekniska Högskola (BTH), avdelningen för Kultur och Kommunikation, inom ramen för det EU-finansierade konst-projektet Art Line. Seminariet anordnas i relation till Kaliningrads länsregerings Sverigebesök i Karlskrona som varar mellan den 13-14 oktober, och det hålls på engelska.

Forskare på BTH kommer i samarbete med internationella Art Line partners och konstnärer att undersöka samtida digital mediakonst i framtida workshops, seminarium och utställningar under 2012 och 2013 kommer att diskutera konst i det digitala och fysiska offentliga rummet.

Media/Konst/Kultur/Innovation seminariet den trettonde oktober kommer att fokusera på frågor om narrativ struktur, utställnings-kontext, estetik och hur detta influerar och understödjer digitala mediepraktiker i konstsammanhang. Framförallt kommer sociala medier och dess funktion och användning inom samtida digital mediakonst att diskuteras. Konstnärer kommer att genomföra demonstrationer av sina konstverk och akademiker att presentera sin research.

Seminarie-deltagare:

Jay David Bolter (BTH/Georgia Institute of Technology, USA)
Lissa Holloway-Attaway (BTH, Sverige/Kanada)
Pirjo Elovaara (BTH, Sverige)
Annelie Ekelin (BTH, Sverige)
Talan Memmott (BTH, Sverige/USA)
Oscar Guermouche (Konstnär, Sverige)
Dmitry Bulatov (Curator och konstnär, National Center for Contemporary Art, Kaliningrad NCCA)
Mateusz Herczka (Konstnär, Sverige)
Performing Pictures (Geska Helena Brečević)
Malin Jogmark (BTH, Sverige. Moderator förmiddag)
David Prater (BTH, Australien. Moderator eftermiddag)

Schema:

9:00-9:15
: Välkommen.
9:15-10:30: Film-screening: Konst och teknologi (Bulatov)
10:45-12:00: Panel 1: Nya genrer: digitala berättelser, (face)böcker och interaktiv poesi (Elovaara/Ekelin, Guermouche, Memmott)
12.00-13.15: LUNCH
13:15-14:30: Panel 2: Kreativa praktiker och cross-medialitet: augmenterad verklighet, sociala medier, och interdisciplinär estetik (Bolter, via video, Bulatov, Holloway-Attaway)
14:30-15:45: Digital Praktik: Konstnärsdemonstrationer (Mateusz Herczka, Performing Pictures- Geska Helena Brečević).
15:45-16:30: Gruppdiskussion /Reflektioner (moderatorer, Malin Jogmark och David Prater).

Besök seminariets Facebook Event-sida, från vilken du kan anmäla intresse.

Efter seminariet, med världsarvet som scen, visas video av ryska och svenska konstnärer på stora projektioner utomhus. Läs mer.

05 geska
Previous / Next