Pressemitteilung

Art Line website launched

The international art- and culture project Art Line has gathered speed. The 7th of March Art Lines first project will take place in the city-park of Kalmar, Sweden. Between the 23d and 25th of May an international art-seminar will be held within the framework of Art Line, in Gdansk, Poland. Many more seminars, workshops and exhibitions, both in digital and “real space, are planned.

The end of this month saw the public entrance of the very website you are currently using- project Art Lines´ website. It is from here that the main body of information regarding the project will get communicated to the public. Browse its content to learn more about Art Line.

Link to Art Line logotype for downloading,

in blue, here;
in yellow, here;
in pink, here;
in grey, here;
in turquoise, here.

POLISH:

ART LINE

Międzynarodowy projekt artystyczno – kulturalny ART LINE nabiera rozpędu. Kilka dni temu wystartowała oficjalna strona projektu www.artline-southbaltic.eu. Będzie ona stanowić główne źródło informacji o projekcie oraz narzędzie komunikacji. Zachęcamy do jej odwiedzania!

Najbliższe działania w ramach projektu przewidziane są w szwedzkim Kalmarze. Z kolei między 23 i 25 maja w Gdańsku odbędzie się międzynarodowe seminarium dotyczące sztuki. Zaplanowanych zostało wiele seminariów, warsztatów i wystaw zarówno w przestrzeni publicznej jak i cyfrowej.

Przewidziany na lata 2011 – 2013 projekt Art Line polega na współpracy 14 partnerów z 5 krajów obszaru Południowego Bałtyku: Szwecji, Polski, Niemiec, Litwy i Rosji. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk. Głównym beneficjentem jest szwedzkie Muzeum Blekinge. Zasadniczym celem projektu jest stworzenie sieci współpracy pomiędzy instytucjami artystycznymi i kulturalnymi w regionie. Art Line jest pierwszym artystyczno – kulturalnym projektem dofinansowanym w ramach Programu Południowy Bałtyk.

Sztuka współczesna w swoich zmieniających się kształtach i formach stanowi ważne narzędzie rozwoju regionalnego. Celem projektu jest wykorzystanie jej do zbliżenia zarówno instytucji i mieszkańców regionu Południowego Bałtyku, a także do stworzenia wspólnej tożsamości, która posłuży komunikowaniu się ze sferą publiczną za pomocą artefaktów.

Morze Bałtyckie w założeniach projektu nie dzieli nas, ale łączy. Ta faktyczna bliskość geograficzna stanowi nieodkryte źródło potencjału do współpracy między instytucjami związanymi ze sztuką. Projekt w swojej zasadniczej idei koncentruje się na multimediach oraz sztuce w przestrzeni publicznej. Ta idea podkreśla jednocześnie istotę internetu oraz fakt w jaki sposób zmienił on postrzeganie koncepcji przestrzeni publicznej. W dzisiejszych czasach przestrzeń wirtualna w sposób znaczący zaczyna zastępować faktyczną przestrzeń fizyczną, stając się polem interakcji, wymiany pomysłów oraz umożliwiając stały kontakt osobom znajdującym się w różnych miejscach na świecie. Całkiem niedawno powstałe pojęcie „mediów społecznych”, opisujące narzędzia internetowe takie jak Twitter, Facebook czy Youtube pokazuje, że internet nie jest biernym odbiorcą i przekazicielem informacji lecz społeczną przestrzenią, dzięki której ludzie mogą współistnieć. Internet stał się zatem przestrzenią publiczną.

Przy okazji tego projektu pytamy samych siebie w jaki sposób internet może stanowić przestrzeń zarówno dla tworzenia sztuki jak i informacji o niej oraz w jaki sposób możemy połączyć przestrzeń cyfrową z przestrzenią prawdziwą, fizyczną. Podczas serii warsztatów i seminariów partnerzy projektu we współpracy z artystami dadzą początek artefaktom – prezentowanym następnie w internecie i przestrzeni publicznej regionu Morza Bałtyckiego.

Komponenty projektu

Projekt składa się z dwóch przenikających się komponentów: Digital Art Platform (Artystyczna Platforma Cyfrowa) oraz Cross Media. Podczas trzech lat jego trwania w ramach każdego komponentu zaplanowanych zostało wiele ciekawych wydarzeń: seminariów, warsztatów i wystaw – mających miejsce zarówno w przestrzeni publicznej jak i na stronie internetowej projektu, która – poza funkcją informacyjną – stanowić będzie wirtualną platformę prezentacji wystaw.

W ramach komponentu Cross Media prześledzimy w jaki sposób partnerzy poradzą sobie z połączeniem przestrzeni wirtualnej i rzeczywistej poprzez proces transmediacji oraz z zaaranżowaniem warsztatów, które doprowadzą do stworzenia artefaktów zaprezentowanych później w przestrzeni publicznej oraz na platformie internetowej.

Początki projektu Art Line

Jak to zazwyczaj bywa, Art Line zapoczątkowany został pojedynczym pomysłem. Jego zarysy, nie do końca jeszcze określone, dojrzewały w głowie koordynatorki – Torun Ekstrand, która przed Art Line współtworzyła inny transgraniczny projekt „Sąsiedzi”. Po jego zakończeniu Torun Ekstrand postanowiła kontynuować ideę łączenia instytucji kultury z regionu Morza Bałtyckiego. Pragnęła stworzenia większej sieci współpracy pomiędzy instytucjami związanymi ze sztuką oraz instytucjami akademickimi po obu stronach Bałtyku. Zasiane w ten sposób ziarno wzrastało, aby stać się projektem Art Line – transgranicznym, wspólnie opracowanym projektem artystycznym, angażującym 10 instytucji oraz 4 partnerów towarzyszących z 5 krajów regionu Morza Bałtyckiego (Szwecji i Polski, ale także z Niemiec, Rosji i Litwy).

SWEDISH:

Det internationella konst- och kulturprojektet Art Line har samlat fart. Den sjunde maj kommer dess första projekt att ta plats på Kalmar Konstmuseum; ett projekt vid titel “In Your Head” av den Berlin-baserade konstnären Gustav Hellberg. Mellan den tjugotredje och tjugofemte maj kommer ett internationellt konstseminarium att hållas vid Artus Court i Gdansk, Polen. Många fler projekt, workshops och utställningar, både i det verkliga och det digitala offentliga rummet, är planerat.

Slutet av denna månad såg även lanseringen av webb-sidan du just nu läser från. Det är från denna plats på nätet som merparten av all information gällande projekt Art Line kommer att kommuniceras till allmänheten. Ta dig en titt och lär dig mer om Art Line!

RUSSIAN:

Международный художественный проект ArtLine набирает обороты

7 марта проект ArtLine впервые пройдет в городском парке города Кальмара (Швеция), а с 23 по 25 мая в рамках проекта будет проходить международный арт-семинар в Гданьске (Польша).  Также в течение всего проектного периода запланирована серия семинаров, мастер-классов и выставок, которые будет реализованы в различных пространствах и в сетевом формате.

В конце месяца начнет работу официальный сайт проекта, который будет доступен по адресу:

http://www.artline-southbaltic.eu – на нем будет представлена информация о планируемых в рамках проекта событиях до конца 2013 года.