Pressemitteilung

EU grants money for art-project in the South Baltic area

At the end of 2010 the application for art-project Art Line to the South-Baltic Cross-Border Co-Operation Programme was granted. During the 18th and 19th of January 2011 all 14 partners involved in the project will meet for the very first time to discuss the future of the project. This meeting will take place on Stena Line´s ferry, on its route from Karlskrona, Sweden to Gdynia, Poland. You are hereby invited to the Stena Line Ferry on the 19th of January between 08:00-08:30 am to ask questions and take photographs. It is a unique chance to meet all the partners. If you want to attend send a mail to Information Officer aje.bjorkman at ajebjorkman@gmail.com.

What is Art Line?

Art Line is a big art- and cultureproject; a collaboration between 14 partners from Poland, Russia, Lithuania, Germany and Sweden. Gdansk City Gallery is one of those partners.

The project will run during 3 years until 2013, and it is the very first art-project granted money from the South Baltic Programme.

The purpose of Art Line is to expand upon and strengthen the regional and international art-scene with a professional collaboration between art-institutions, museums and colleges, as well as create a vibrant, contemporary and open space for public discourse in the South Baltic region.

Digital artplatform

During the three year period of the project a digital art-platform, amongst many other digital and physical artifacts, will be developed. The platform will be used for exchanges and experiments in digital- and social media, and work as a platform for showcasing artworks. The storytelling-project ”Telling the Baltic” will be showcased here. This project will gather stories from seamen, stories that will later on be turned into works of art by different artists from the South Baltic region.

14 Partners:

Lead Partner: Blekinge County Museum, Karlskrona, Sweden

Kunsthalle Rostock, Rostock, Germany
Laznia Centre for Contemporary Art, Gdansk, Poland
Gallery EL, Elblag, Poland
Gdansk City Gallery, Gdansk, Poland
Baltic Sea Cultural Centre, Gdansk, Poland
Ronneby Kulturcentrum, Ronneby, Sweden
Karlskrona Konsthall, Karlskrona, Sweden
Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona, Sweden
Kalmar Konstmuseum, Kalmar, Sweden

Associated partners:

Kaliningrad Contemporary Art Centre, Kaliningrad, Russia
Vilnius Konstakademi, Nida Art Colony, Neringa, Lithuania
Stena Line
Region Blekinge

POLISH:

Unijne fundusze na projekt artystyczny w rejonie Południowego Bałtyku

Pod koniec 2010 roku wniosek o fundusze unijne z programu South-Baltic Cross-Border Co-Operation Programme na projekt artystyczny Art Line otrzymał zielone światło. 18 i 19 stycznia 2011 wszyscy partnerzy, biorący udział w projekcie, spotkają sie po raz pierwszy, by przedyskutować jego przyszłość. Spotkanie to odbędzie się na pokładzie promu Stena Line w czasie, gdy będzie on płynął z Karlskrony do Gdyni. Gdy prom zawinie do Gdyni 19 stycznia, przedstawiciele prasy i mass mediów zaproszeni są do recepcji promu po to, by uzyskać informacje na temat projektu oraz zrobić zdjęcia. Spotkanie dla prasy będzie miało miejsce o godz. 19.30-20.00. Jest to wyjątkowa okazja, by spotkać wszystkich czternastu partnerów projektu.

45 uczestników i 5 oficjalnych języków spotka się w recepcji. Zapewniamy tłumaczenie na język polski.

Czym jest ART LINE?

Art Line jest dużym artystyczno-kulturalnym projektem, współpracą pomiędzy czternastoma partnerami z Polski, Szwecji, Niemiec, Kaliningradu i Litwy. Będzie trwał trzy lata, do 2013 roku. Jest pierwszym projektem artystycznym, który dostał dofinansowanie z unijnego programu Południowy Bałtyk.

Celem Art Line jest rozwój i wzmocnienie regionalnej i międzynarodowej sceny artystycznej, współpraca pomiędzy profesjonalnymi instytucjami kulturalnymi, muzeami, uczelniami, jak również stworzenie żywej, nowoczesnej i otwartej przestrzeni dla publicznej dyskusji w regionie Południowego Bałtyku.

Artystyczna platforma cyfrowa

W czasie trzech lat trwania projektu zostanie stworzona artystyczna platforma cyfrowa, a ponadto powstanie wiele innych wydarzeń w przestrzeni realnej i cyfrowej. Platforma będzie wykorzystywana do wymiany i eksperymentowania, przy tworzeniu projektów cyfrowych i społecznych oraz jako miejsce prezentacji powstających prac. Miedzy innymi będzie ona prezentować projekt ”Opowiadając Bałtyk” – polegający na zbieraniu historii ludzi morza. Historie te zostaną następnie przetworzone na prace artystyczne przez artystów z regionu Południowego Bałtyku.

Start projektu Art Line

18 stycznia 2011 uczestnicy projektu z Polski, Kaliningradu i Litwy zaokrętują się na prom Stena Line w Gdyni. 19 stycznia, gdy prom dopłynie do Karlskrony, dołączą na pokład partnerzy ze Szwecji i z Niemiec. Wtedy, gdy wszyscy zbiorą się na pokładzie, projekt Art Line rozpocznie się oficjalnie.

Rejestracją dziennikarzy na konferencję prasową na promie zajmuje się Agnieszka Wołodźko z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Proszę do niej przesyłać zgłoszenia drogą mejlową na adres a.wolodzko@laznia.pl najpóźniej do 17.01.2011. Rejestracja umożliwi uzyskanie kart wejściowych na pokład promu, gdzie w recepcji odbywać się będzie spotkanie z dziennikarzami.

Więcej informacji na temat projektu Art Line można uzyskać u głównego koordynatora projektu – Torun Ekstrand, pod adresem mejlowym torun.ekstrand@artland.se lub u polskiego koordynatora projektu – Agnieszki Wołodźko: a.wolodzko@laznia.pl, tel. 502047927.

Serdecznie zapraszamy!

SWEDISH:

Stor EU-satsning på konst i södra Östersjöområdet

I slutet av september 2010 beviljades konstprojektet Art Lines EU-ansökan till South
Baltic Cross-Border Co-Operation Programme. Mellan den 18 och 19 januari 2011 ska
projektets alla medverkande partners träffas i samlad grupp för första gången för att
diskutera projektets framtid. Detta kommer att ske på Stena Lines färja, under dess rutt
från Karlskrona till kuststaden Gdynia i Polen. Vid färjans ankomst till Karlskrona
hamn den 19 januari inbjuds press och media till färjans reception mellan klockslagen
08:00-08:30 för frågor och fotografi. Det är ett unikt tillfälle att möta alla 14
medverkande partners. 40 deltagare och 5 officiella språk möter dig i färjans reception.

Vad är Art Line?

Art Line är ett stort konstprojekt i samverkan med 14 partners från Polen,
Kaliningrad, Litauen, Tyskland och Sverige med Blekinge museum som Lead Partner.
Det kommer att löpa under 3 år, fram till år 2013, och är det första konstprojektet
inom South Baltic programmet.
Syftet med Art Line är att utveckla och förstärka den regionala och internationella
konstscenen med ett professionellt Östersjösamarbete mellan konstinstitutioner,
museum och högskola/akademi, samt att skapa en levande, samtidsenlig och
framförallt öppen konst- och kulturdiskussion i södra Östersjöregionen.
Digital konstplattform
Under projektets 3-års period kommer bland annat en digital konstplattform för
utbyten och experiment inom digitala- och sociala medier, samt konst att
utarbetas. Här kommer storytellingprojektet “Telling the Baltic” att samla in
berättelser från havets resenärer och låta konstnärer gestalta och omvandla
berättelserna. Projekt, experiment, utställningar och workshops kommer att utföras
i alla deltagarländer, och på Stena Lines färjor mellan Karlskrona och Gdynia,
vilket sedan kommer att visas på den digitala konstplattformen.

Sjösättning

Den 18 januari år 2011 stiger medverkande partners från Polen, Kaliningrad och
Litauen på Stena Lines färja i Gdynia. Den 19 januari stiger deltagande partners
från Sverige och Tyskland på i Karlskrona. När alla medverkande partners sedan
är samlade sjösätts för första gången Art Line för att påbörja sin spännande färd
mot framtiden.

Anmälan till pressvisning sker till projektets kommunikatör Aje Björkman senast
måndagen den 19 januari på e-postadress: ajebjorkman@gmail.com
Genom att anmäla dig får du en namnbricka i receptionen på Stena Lines
terminal och tillåts gå ombord på färjan.

Vill du veta mer om projektet maila projektledare Torun Ekstrand på torun.ekstrand@artland.se.

Samarbetspartners:

Lead Partner: Blekinge museum, Karlskrona, Sverige
Kunsthalle Rostock, Rostock, Tyskland
Laznia Centre for Contemporary Art, Gdansk, Polen
Gallery EL, Elblag, Polen
Gdansk City Gallery, Gdansk, Polen
Baltic Sea Cultural Centre, Gdansk, Polen
Ronneby Kulturcentrum, Ronneby, Sverige
Karlskrona Konsthall, Karlskrona, Sverige
Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona, Sverige
Kalmar Konstmuseum,Kalmar, Sverige

Associated partners:

Kaliningrad Contemporary Art Centre, Kaliningrad, Ryssland
Vilnius Konstakademi, Nida Art Colony, Neringa, Litauen
Stena Line
Region Blekinge

LITHUANIAN:

Europos sąjunga investuoja į Pietų Baltijos regiono meno projektą

2010 metų pabaigoje Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa (www.southbaltic.eu) patenkino meninio projekto Art Line paraišką. 2011 m. sausio 18-19 d. visi keturiolika projekto partnerių susitiko pirmą kartą ir aptarė projekto įgyvendinimo eigą. Šis susitikimas vyko Stena Line kelte, plaukiančiame iš Karlskronos Švedijoje į Gdynę Lenkijoje.

Kas yra Art Line?

Art Line tai didelis meno ir kultūros projektas, kuriame bendradarbiauja keturiolika Lenkijos, Rusijos, Lietuvos, Vokietijos ir Švedijos institucijų. Lietuvą projekte atstovauja Nidos meno kolonija (www.nidacolony.lt), naujas Vilniaus dailės akademijos padalinys.

Projektas tęsis trejus metus, iki 2013-ųjų. Tai pirmasis meninis projektas, kuriam Pietų Baltijos programa ryžosi teikti finansavimą.

 

Art Line tikslas – išplėsti ir sustiprinti regioninę bei tarptautinę meno sceną skatinant profesionalų kultūros institucijų, muziejų, galerijų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą. Projektas taip pat siekia sukurti gyvą, šiuolaikinę ir atvirą erdvę viešai kultūrinei Pietų Baltijos regiono diskusijai.

Skaitmeninė meno platforma

Trijų projekto metų bėgyje, greta daugelio kitų virtualių ir apčiuopiamų meno objektų, bus sukurta skaitmeninė meno platforma. Platforma taps apsikeitimo ir eksperimentavimo skaitmeninėmis ir socialinėmis kūrybos priemonėmis erdve, o taip pat kaip tarnaus kaip virtuali projekto metu sukurtų meno objektų galerija. Šios platformos rėmuose bus pristatytas projektas Telling the Baltic (ang. pasakojant Baltiją), kurio metu Pietų Baltijos regiono menininkai rinks jūreivių ir žvejų pasakojimus, o vėliau pagal juos kurs meninius projektus.

Seminaras

Įžanginio seminaro Stena Line kelte metu sausio 19 d. projekto vadovė Torun Ekstrand supažindino partnerius su projekto įgyvendinimo metodais ir tvarka. Buvo išdėstyti ir aptarti projekto ateities planai. Kuratorius Dmitrijus Bulatovas iš Nacionalinio šiuolaikinio meno centro Kaliningrado skyriaus, kuratorius Martinas Schiblis iš Kalmaro meno muziejaus ir Lenkijos menininkas Mateusz Pek skaitė seminaro dalyviams pranešimus. Kai įdomus ir turiningas susitikimas baigėsi, jo dalyviai išsiskirstė ir pradėjo projekto įgyvendinimo darbus savose institucijose. Taigi, neužilgo inovatyvus, Baltijos krantus jungiantis meno projektas ims reikštis ne tik žodžiais.